Media-draaiboek

Media-draaiboek

Handleiding voor de multimedia-uitgave

Nadat we samen een duidelijke opdrachtomschrijving hebben vastgesteld – en indien gewenst een goed onderbouwd media-advies hebben gegeven – stellen we een plan of media-draaiboek op. Dit plan of draaiboek geeft het een helder beeld van de verschillende taken, verantwoordelijkheden en deadlines, vanaf het productiecontract tot aan de oplevering. DandA werkt dit plan gaandeweg bij.

Het draaiboek bevat de volgende onderdelen:
• Het script;
• Het stroomdiagram;
• Het storyboard;
• De planning;
• De wederzijdse verantwoordelijkheden;
• Het financieel overzicht.

1. Script

Het script is een projectbeschrijving op 1 A4-tje. Het is toegankelijk geschreven voor een breed publiek en heeft als doel alle betrokkenen snel en en toh duidelijk te informeren.

2. Stroomdiagram / Flowchart

Het stroomdiagram is een schematische structuurweergave van de uitgave of het project. Het omvat onder andere:
• De verschillende uitgave-onderdelen (vergelijkbaar met hoofdstukken en alinea’s);
• De onderlinge verbanden;
• De tijdsaanduidingen;
• De functionaliteiten.

3. Storyboard

Het storyboard is het belangrijkste onderdeel van het draaiboek. Het bevat de volledig gesproken tekst, de tekst zoals in beeld te zien is en het beeld zelf met een omschrijving van iedere scène of shot. De storyboardbeelden zijn aanvankelijk geschetst of getekend en worden langzaam vervangen door de definitieve beelden uit de productie. Een storyboard kan meertalig worden opgezet.

Het storyboard bevat:
• Een beschrijving van onderdelen;
• De codering van onderdelen;
• Een preview/ representatie van beeldmateriaal;
• Het materiaaltype (video / foto / stem / muziek, etcetera);
• Een specificatie van tijdsduur;
• De status van onderdelen (gereed of in bewerking, etcetera);
• De door de klant gewenste technische aanwijzingen;
• De gesproken tekst;
• De tekst in beeld.

4. Planning

DandA plaatst projecten in een zogenaamd WBS-model (Work Breakdown Structure).
WBS betekent ‘het in stukken of taken breken’ van projecten. Alle bestaande taken – variërend van het management en het werkoverleg tot het schrijven van teksten, opnemen van de stemmen, filmen en programmeren – worden zodoende op basis van de aanvraag gedefinieerd en in een Gantt Chart in een tijdlijn geplaatst. Hierdoor is voor iedereen in één oogopslag duidelijk wanneer welke projectonderdelen gerealiseerd worden.

5. Wederzijdse verantwoordelijkheden en takenoverzicht

Het schematische diagram is vooral van toepassing wanneer er meer dan één toeleverancier is, of wanneer we afspraken maken over de aan- en toelevering van het materiaal, de draaidagen, expertise, etcetera.

DandA Opdrachtgever Derde partij
Ontwerpen A Evalueren A Uitvoeren C
Uitvoeren B Evalueren A en C
Samenvoegen A,B,C Testen A,B,C
Opleveren

6. Financiëel overzicht

Dit overzicht wordt verstrekt aan de hand van het WBS-model.

DandA Opdrachtgever Derde partij
Ontwerpen A
EU ……….
Evalueren A
Uitvoeren B
EU ……….
Evalueren A en C Uitvoeren C
Samenvoegen A,B,C
EU ……….
Testen A,B,C
Opleveren

Makkelijk contact opnemen

kinkyporn.cc
Show Buttons
Hide Buttons
WhatsApp chat